Феникс – старост со 5 звездички

Вработување

Отворени работни позиции:

Медицинска сестра со полно работно време

ФЕНИКС е во потрага по ангажирана мед. сестра која ќе работи со полно работно време во смени....

Физиотерапевт со полно работно време

ФЕНИКС е во потрага по ангажиран физиотерапевт кој ќе работи со полно работно време во смени....

Негувател/ка со полно работно време во смени

ФЕНИКС е во потрага по ангажиран негувател кој/а ќе работи со полно работно време во смени....