Медицинска сестра со полно работно време

Прекрасната заедница на Феникс Дом за стари лица ви нуди можност за професионален напредок и работа во убава атмосфера.

Одговорности:

  • Администрирање на препишани лекови и терапија навремено и прецизно.
  • Пополнување и ажурирање на медицинска документација и евиденција.
  • Соработување со доктор, матичен лекар, физиотерапевти и други професионалци за обезбедување сеопфатна нега.
  • Обезбедување информации и поддршка за здравствени прашања на корисниците и нивните семејства

Опис на работна позиција

Медицинската сестра е одговорна за давање комплетна медицинска грижа и нега, следење на здравствената состојба на корисниците, мерење параметри и управувањесо хронични состојби. 

Дополнително, медицинското лице може да биде распределено на други работни задачи како дел од тимската работа по препорака на одговорното лице. 

што нудиме

Стани дел од тимот на Феникс и направи разлика во животите на повозрасните лица преку обезбедување на професионална грижа!

Конкурентна плата според квалификациите и искуството.

Обезбедуваме конкурентна плата во согласност со вашите квалификации и искуство, како и многу други бенефиции и можности за напредување во кариерата. 

Бонуси и персонални придонеси.

Ја наградуваме посветеноста на нашите вработени со бонуси и ги покриваме сите персонални придонеси.


Биди дел од тимот на феникс

Приклучете се во нашиот тим на професионалци! Ајде заедно да им ги обезбедиме најдобрите услови за живеење на нашите резиденти.

Доколку сакате можете и директно да не побарате на 075 382 014.