HomeArchive by category: Uncategorized

Archive by category: Uncategorized

Музичка

Музичка работилница во Феникс Фемили: Зошто е важна физичката активност?

Неодамна, имавме чест да организираме една прекрасна музичка работилница која беше водена од страна на нашиот психолог во Феникс Фемили, Мери Ј. Дешиќ. Како што старееме, нашите тела и умови бараат различни начини за одржување на физичкото и менталното здравје. Оттука, медитативната терапија која вклучува движење и музика е одличен начин за подобрување на благосостојбата на постарите лица. Што е …

Read More

Кардиоваскуларни заболувања

Кардиоваскуларната болест е термин за сите видови болести кои влијаат на срцетоили крвните садови, вклучувајќи коронарна срцева болест (акумулација на плака воартериите), што може да предизвика срцев удар, мозочен удар, срцева слабост иболест на периферните артерии.Болестите на срцето и крвните садови се најчести во староста, доведуваат дотешкотии во секојдневниот живот, предизвикуваат чувство на страв и го ограничуваатчовекот во нормалниот тек …

Read More

Карактеристични заболувања кај старите лица

Основните клинички карактеристики на стариот (условно здрав) организам сенамалување на базалниот метаболизам, намалување на процентот на водата,намалување на нуклеинските киселини и гликогенот во келиите, намалено е нивото наенергија, намалена е ресорпцијата и активноста на ензимите намалено еискористувањето на хранливите материи, забавено е разградувањето иелиминацијата на токсичните продукти.Хроничните заболувања имаат големо влијание врз здравјето и квалитетот на животкај старите лица. Хроничните …

Read More

Старите лица во Република Северна Македонија (РСМ)

Во Република Северна Македонија типичен е феноменот на регионално стареење нанаселението во руралните подрачја поради интензивна миграција на младотопродуктивно население во насока село-град.Тоа води кон многу голема застапеност настарите лица во вкупната возрасна структура на населението во руралната срединанаспроти населението во град.Генерално во старосната структура, македонското население сè повеќе старее.Во Република Северна Македонија од вкупното население, бројот на стари лица …

Read More

Старите лица во светот

20 век е обележан како револуција во долговечноста. Луѓето во светот живеатподолго. Просечното очекувано траење на животот се зголемило за 20 години од 1950година до 66 години и се очекува да продолжи со уште 10 години до 2050 година.Денес, за прв пат во историјата повеќе луѓе имаат можност да доживеат 60 години иповеќе. Стареењето и здравјето се вкрстуваат на индивидуално …

Read More

Што е старост, а што стареење?

Стареењето и староста јасно се разликуваат, стареењето е природен и неповратенфизиолошки процес, кој кај секоја индивидуа напредува со различна брзина. Саматастарост претставува одредено време на живеење поврзано со хронолошката ера.Состареењето се менува и природата на социјалните улоги и односи.Не постои еквивалентност на биолошката и хронолошката возраст, но е условена одгенотипот и фенотипската индивидуалност на човекот и се манифестира во различенпериод …

Read More

Активно и здраво стареење – основни термини според Светската здравствена организација (СЗО)

Стареењето на населението предизвикува драматични, демографски, епидемиолошкии антрополошки промени истакнувајќи ја важноста на активно и здраво стареење.Одржувањето на здрава старосна популација може да ги зголеми барањата заздравствени услуги.Во многу случаи постарите возрасни лица со добра здравствена состојба можат да јаподдржат својата генерација и да бидат силно посветени на општото добро.Во 2015 година, Светската здравствена организација го дефинира активното стареењекако “… …

Read More